Specialgjorda ståldörrar
för företag och myndigheter

Ståldörrar är stabila och hållbara lösningar för ökad säkerhet. De är designade för att klara av slitage och för att ge byggnader en hög säkerhetsnivå under lång tid.

Läs mer

Måttanpassade industridörrar

Ståldörrar

Ståldörrar som möter höga krav

Testade hos ackrediterat säkerhetsorgan

Klass 1-5

Explosions- och skottsäkra

Svensktillverkat

Det kallas ståldörrar då det är vad själva grundstommen eller dörrbladet består av. Om det sedan därefter blir en säkerhetsdörr, branddörr eller ett stålglasparti beror på vad vi väljer att göra dörren till. En branddörr kommer exempelvis förstärkas med extra värmetåliga material och färgval.

En inbrottsdörr får bland annat extra förstärkt tjocklek och extra brytskydd på ett eller flera ställen. Ett stålglasparti får in skottsäkert eller härdat glas och byggs i enkel eller dubbelutförande. Dessa varianter är alla ståldörrar.

Dörrar

Stort utbud av både standard och special – branddörrar,  säkerhetsdörrar samt mycket mer.

Ståldörrar

Varför ståldörrar?

Ståldörrar och mer specifikt säkerhetsdörrar är dörrar med extra förstärkning som inkluderar skydd mot inbrott, skott, explosioner och brand. Dessa dörrar har testats mot angrepp och är utrustade med olika tillbehör och material beroende på skyddsnivån. De är byggda av tjockt stål för att förhindra, förlänga eller stoppa angreppsförsök. Tillsammans med säkerhetsanordningar som lås, övervakning och larm utgör säkerhetsdörren i många fall en nästan ogenomtränglig barriär för obehöriga.

Läs mer

Beslut om skyddsnivå

Det handlar om hur säkra ni önskar att eran dörr ska vara. Den mest använda skyddsnivån är RC3, som är kostnadseffektiv och står emot de flesta angrepp. En säkerhetsdörr bör tillhöra en skyddsklass, med benämningen RC (Resistance Class), från RC1 till RC5. Denna skillnad beaktar materialval, dörrarnas tjocklek, förstärkningar och liknande. En ackrediterad testinstans bedömer dörren enligt en mängd olika faktorer och mätvärden, för att sedan klassificera dörren enligt svensk standard för inbrottskydd SS-EN 1627. Dörren får då en skyddsnivå från RC1 till RC5. MaxiDoor låter sina dörrar provas på RISE Research Institutes of Sweden AB, en statligt ägd forskningsinstitution som samarbetar med universitet, näringsliv och samhälle för utveckling och hållbar tillväxt.

Ståldörrar

Säkerhetdörrar, stålglaspartier, fönster och luckor

Ta kontakt

Ståldörrar

Rätt skyddsklass

För oss är det viktigt att vi tillhandahåller en lösning som fungerar och gör jobbet, det vill säga en totallösning som både minimerar materiella och psykologiska skador i händelse av ett inbrott eller motsvarande. Vi rekommenderar därför att ytterdörrar på byggnaden bör ha högsta skyddsnivå, RC4 eller RC5, medan inre dörrar kan ha en lägre skyddsnivå på grund av lägre risk för angrepp. Vår uppdelning tar hänsyn till en rad olika faktorer som exempelvis det som ska skyddas, byggnadens utseende samt en övergripande bedömning av styrkor och svagheter i byggnaden.

På MaxiDoor strävar vi efter att inte bara leverera en kvalitativ dörr, vi ser också till att våra dörrar ger er så mycket skydd som möjligt från ett bredare säkerhetsperspektiv, med hjälp av en grundläggande analys av eran byggnad. Vid valet av skyddsnivå, välj därför en högre nivå för dörrar som möter första angrepp och låt en säkerhetsexpert granska eran byggnad för att hitta svagheter och möjligheter till bättre skydd.

Ståldörrar

Extra skydd?

Säkerhet mot skott och explosioner är inte standard, men kan erhållas som tillval. Traditionella säkerhetsdörrar är endast testade mot inbrott och vanliga inbrottsverktyg. Genom MaxiDoors säkerhetsfokus och samarbete med svenska säkerhetsorganisationer kan vi erbjuda säkerhetsdörrar med extra beskydd mot skott och explosioner. För att en dörr ska vara säker mot skott, bör den uppfylla klassning EN 1522. En dörr som är säker mot explosioner bör uppfylla klassning EN 13123-1. Dessa särskilt skyddade dörrar installeras ofta i miljöer såsom militära anläggningar, fängelser, kemisk industri, kraftverk och andra byggnader viktiga för nationell säkerhet. På grund av sekretess kan vi inte lämna ut full information om de här skyddsklasserna. Kontakta MaxiDoor för mer information om dessa produkter.

Ståldörrar

Brand- och rökskyddade ståldörrar

Säkerhetsdörrar bör uppfylla kraven för brand- och rökgenomsläpp enligt SS-EN 13501-2

Brandbeständig

Enligt europeisk standard ska säkerhetsdörrar också undergå brandtest sedan 2016. Se till att dörren levereras med ett certifikat för brandmotstånd från en ackrediterad testfacilitet.

Rökgastäthet

En säkerhetsdörr ska vara godkänd för Sa (rumstempererad gas) och S200 (varma gaser). Detta betyder att dörren är resistent mot giftiga brandgaser och rök vid olika typer av tryck, på båda sidor av dörren. Dubbelkolla så att den nya säkerhetsdörren har klassificeringen Sa och S200.

Annons