Aktuellt

Inom industrier i Sverige är säkerhetsklassning en central aspekt när det gäller att säkerställa en trygg arbetsmiljö och hantera risker. Dessa säkerhetsklasser används för att kategorisera olika typer av anläggningar och verksamheter baserat på deras säkerhetsnivå och behov. I Sverige finns det vanligtvis fyra huvudsakliga säkerhetsklasser som används för att bedöma och anpassa säkerhetsåtgärder: Vilka […]
När man står inför valet av en ny dörr, är valet av material en viktig faktor att överväga. De två vanligaste materialen som används för dörrar är trä och stål. Båda materialen har sina fördelar och nackdelar, och det är viktigt att välja det som passar bäst för ens egna behov. Tillverkningen Tillverkningsprocessen för trä- […]
Ställer du dig frågan: En säkerhetsdörr – vad är det? Samt kanske också, är det något jag har idag eller bör skaffa? I så fall har du hittat rätt. Nedan ger vi en övergripande insikt i vad säkerhetsdörrar är och hur det fungerar. Säkerhetsdörrar finns i flera olika säkerhetsklasser. Den mest grundläggande klassen är RC1, […]
Säkerheten för anställda, besökare och tillgångar är avgörande för varje organisation. Det är därför kontor och industriutrymmen investerar i olika säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor och skydda deras människor och egendom. En kritisk komponent i säkerheten som ofta förbises är installationen av säkerhetsdörrar.
Säkerhetsdörr klass 3 Säkerhetsklasser är en systematisk rangordning som beskriver styrkan och säkerheten hos säkerhetsdörrar. De finns för att ge byggherrar och användare en standardiserad bedömning av säkerheten hos en säkerhetsdörr. Säkerhetsklasser används ofta vid val av säkerhetssystem för bostadshus, lokaler och industrianläggningar. En av de mest vanliga säkerhetsklasserna är RC3, eller Resistance class 3. […]

Bli kontaktad

    Skyddas av reCAPTCHA och Google, Privacy Policy och Terms of Service. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till gdpr.

    Annons

    Annons