Säkerhetsdörrar vad är det

En säkerhetsdörr – vad är det? | MaxiDoor förklarar

Ställer du dig frågan: En säkerhetsdörr – vad är det? Samt kanske också, är det något jag har idag eller bör skaffa? I så fall har du hittat rätt. Nedan ger vi en övergripande insikt i vad säkerhetsdörrar är och hur det fungerar.

Säkerhetsdörrar finns i flera olika säkerhetsklasser. Den mest grundläggande klassen är RC1, som ger ett grundläggande skydd mot inbrott. RC2 ger ett högre skydd och RC3 till RC4 ger det högsta skyddet. Det finns också högre klasser än klass 4, men dessa är inte lika vanliga och används oftast i extrema säkerhetsmiljöer som fängelser och militära anläggningar.

För att ta reda på om du idag har en säkerhetsdörr eller inte kan du öppna din dörr och titta på den bakre plana delen. Även kallat dörrbladet. Där kommer testinstitut och både eventuell säkerhetsklass eller dörrklass stå utmärkt. Kontakta din bovärd eller fastighetsägare alternativt dörrleverantör om du är osäker på vad informationen står för.

Att ha hårda krav på användandet av ståldörrar i byggnader är av största vikt för att skydda både personer och egendom mot inbrott. Det finns en mängd olika säkerhetsklasser för dörrar, och valet av rätt säkerhetsdörr kan ha en avgörande betydelse för säkerheten i en byggnad.

Inbrott är en allvarlig och ständigt närvarande risk för både företag och privatpersoner. En inbrottstjuv kan lätt ta sig in genom en dörr som inte är säkerhetsklassad, vilket kan leda till stora förluster både ekonomiskt och psykiskt. En säkerhetsdörr som är korrekt installerad och av rätt säkerhetsklass kan ge ett effektivt skydd mot inbrott och andra hot.

Säkerhetsdörr vad är det
Inbrottsförsök i lägenhetsdörr

En säkerhetsdörr i RC1 kan lätt brytas upp med en kofot eller andra enkla verktyg. RC2 och RC3 dörrar är mycket mer motståndskraftiga och svårare att bryta upp. Det är viktigt att notera att säkerhetsklasserna inte bara täcker dörrarnas motståndskraft mot inbrott, utan också om andra säkerhetsaspekter som exempelvis brand- och ljudisolering.

Företagskunder är oftast intresserade av säkerhetsdörrar i RC3, som ger ett högt skydd mot inbrott. Dessa dörrar är vanligtvis tillverkade av högkvalitativt stål och har flera lager av förstärkning för att motstå inbrott. De har också lås som är svåra att plocka upp och utrustas ofta med elektroniska flerpunktslås. Det är också viktigt att påpeka att säkerhetsdörrar måste installeras korrekt för att ge det skydd de är avsedda att ge. En dörr som inte är installerad korrekt kan vara lika ineffektiv som en icke-klassad dörr. Därför är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren leverantör för installationen av säkerhetsdörrar. Dörren är bara en del av den totala lösningen, karmen och låset är minst lika viktiga.

Kontakta MaxiDoor för en skräddarsydd lösning efter era behov.

Få offert

Annons