branddörr med glas

Branddörr med glas i – Är det ens möjligt?

Finns det branddörrar med glas och är de verkligen säkra? Svaret är ja, branddörrar med glas finns och de är utformade för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Dessa dörrar kombinerar estetisk funktion med brandskydd, vilket gör dem till ett populärt val för både kommersiella och privata fastigheter. Men vad är det som gör en branddörr med glas säker, och hur skiljer de sig från traditionella branddörrar i trä och stål? Det tar vi reda på här längre ned, så fortsätt läsa för att bli lite rikare på information.

Vad är det för glasmaterial i en branddörr med glas?

Branddörrar med glas är utrustade med speciella typer av glas som är utformade för att motstå höga temperaturer och förhindra spridning av eld och rök. De vanligaste glasmaterialen i dessa dörrar inkluderar:

Specialhärdat glas i branddörr

Specialhärdat glas är ett härdat glas som har genomgått en specifik värmebehandlingsprocess för att förbättra dess styrka och värmetålighet. Vid höga temperaturer spricker glaset i små, ofarliga bitar istället för skarpa skärvor, vilket minimerar risken för personskador.

Laminerade glasskivor

Laminerade glasskivor består av två eller flera glasskikt som är sammanfogade med ett mellanliggande lager av plast. Detta gör glaset extra starkt och ger det en högre motståndskraft mot värme. Om glaset spricker under brand, håller det laminerade lagret ihop skivorna, vilket hindrar eldspridning och upprätthåller dörrens integritet.

Trådförstärkt glas i branddörr

Trådförstärkt glas, även känt som trådglas, innehåller en inre trådmask som håller glaset på plats även när det spricker på grund av värme. Detta glas kan stå emot höga temperaturer utan att falla isär, vilket är avgörande för att upprätthålla dörrens brandmotstånd. Trådmasken ger dessutom extra mekanisk styrka till glaset.

Gelbaserat brandskyddsglas

Gelbaserat brandskyddsglas består av flera lager glas med ett mellanliggande lager av brandhämmande gel. När detta glas utsätts för värme, expanderar gelen och bildar ett skyddande skum som isolerar mot värmeöverföring och förhindrar eldspridning. Detta glas används ofta i dörrar som kräver höga nivåer av brandskydd.

Keramiskt glas

Keramiskt glas är en annan vanlig typ av brandskyddsglas som kan motstå extremt höga temperaturer utan att deformeras eller spricka. Detta material används ofta i branddörrar på grund av dess överlägsna värmetålighet och hållbarhet. Keramiskt glas kan behålla sin strukturella integritet under intensiva bränder, vilket säkerställer att dörren fortsätter att erbjuda skydd.

specialhärdat glas är vanligt i en branddörr
Specialhärdat glas kan användas i en branddörr – Det behåller sin klarhet vid händelse av brand vilket gör att man har en god sikt igenom glaset, en stor fördel mot vanliga branddörrar utan glas i.

Hur länge står en branddörr med glas emot brand?

Branddörrar med glas klassificeras baserat på hur länge de kan motstå brand under standardiserade testförhållanden. De vanligaste klassificeringarna är exempelvis:

30 minuter (EI30)

Dessa dörrar erbjuder brandskydd i upp till 30 minuter. De är lämpliga för områden med lägre brandrisk eller som en del av en övergripande brandsäkerhetsstrategi.

60 minuter (EI60)

Branddörrar med glas som är klassificerade för 60 minuters brandskydd används ofta i kommersiella och offentliga byggnader där högre säkerhetsnivåer krävs.

90 och 120 minuter (EI90 och EI120)

Dörrar med dessa klassificeringar används i miljöer med extremt höga säkerhetskrav, såsom industrianläggningar eller byggnader med högt antal personer, där längre evakueringstider kan vara nödvändiga.

En del brandglas klarar 180 minuter – Tre timmar!
Vissa branddörrar med glas är konstruerade för att stå emot en brand uppemot otroliga 3 timmar, dvs. 180 minuter. Dessa använder särskilt framtagna glas.

en branddörr med glas kan stå emot brand olika länge beroende på dess klassning i väntar på räddningstjänsten
En branddörr i glas, och andra branddörrar för den delen, kan stå emot bränder olika länge beroende på vad de har för klass – På så sätt hinner förhoppningsvis räddningstjänsten fram i tid.

Hur dyr är en branddörr med glas i?

Priset på branddörrar med glas varierar beroende på flera faktorer, inklusive dörrens storlek, glasets typ och klassificering, samt eventuella extra funktioner som ljudisolering eller säkerhetslås. Generellt sett kan en standard branddörr med glas kosta från några tusen till tiotusentals kronor. Installation och underhållskostnader bör också beaktas vid budgetering.

Finns det både ytterdörrar och innerdörrar med glas som är brandklassade?

Ja, det finns både ytterdörrar och innerdörrar med glas som är brandklassade. Ytterdörrar med glas används ofta i kommersiella fastigheter för att kombinera estetik med säkerhet, medan innerdörrar med glas används för att skapa ljusa och öppna utrymmen utan att kompromissa med brandsäkerheten.

det finns både ytterdörrar och innerdörrar i glas som är brandklassade
Det finns både ytterdörrar och innerdörrar i glas som är brandklassade.

Är ni på jakt efter att inreda era kontorslandskap med glas? Besök då Göthes Industribeslag för ett brett och högkvalitativt utbud av produkter till glasväggar och glasdörrar. Välkommen!

Vad är fördelarna och nackdelarna med en branddörr i glas?

Fördelar

  1. Estetik och funktion: Branddörrar med glas tillåter naturligt ljus att flöda genom byggnaden, vilket skapar en ljusare och mer inbjudande miljö.
  2. Övervakning och säkerhet: Glasdörrar möjliggör visuell övervakning av utrymmen utan att behöva öppna dörren, vilket kan vara viktigt i kommersiella eller offentliga byggnader, samt vid händelse av brand, där man då kan se igenom dörren vad som pågår.
  3. Flexibilitet i design: Dessa dörrar kan anpassas för att passa olika arkitektoniska stilar och behov, vilket gör dem mångsidiga i olika miljöer.

Nackdelar

  1. Kostnad: Branddörrar med glas är generellt dyrare än traditionella branddörrar i trä eller stål.
  2. Vikt och installation: Glasdörrar kan vara tyngre och kräver ofta professionell installation för att säkerställa att de fungerar korrekt, då dörren behöver monteras stadigt och rakt vad gäller dörrkarmen bland annat.
  3. Underhåll: Glasdörrar kan i vissa fall kräva mer regelbundet underhåll och inspektion för att säkerställa att glaset inte har sprickor eller andra skador som kan kompromissa med dess brandskydd.

Vilka regler gäller för branddörrar?

Branddörrar måste uppfylla specifika krav och standarder som fastställs av nationella och internationella byggnads- och brandsäkerhetsregler. I Sverige regleras branddörrar av Boverkets byggregler (BBR) och standarder som SS-EN 1634-1, som beskriver metoder för brandprovning av dörrar. Några av de viktigaste kraven inkluderar:

Brandklassificering:
Dörrar måste testas och klassificeras för att motstå brand under en viss tid (t.ex. EI30, EI60).

Installation:
Branddörrar måste installeras korrekt enligt tillverkarens instruktioner och relevanta byggnadsregler.

Underhåll och inspektion:
Regelbunden inspektion och underhåll är nödvändigt för att säkerställa att dörrarna fortsätter att uppfylla sina brandskyddsfunktioner.

Boverket är den myndighet som tar fram de lagar och regler som gäller för brandskydd och branddörrar, läs gärna mer på deras hemsida om detta område och de detaljerade föreskrifter som finns framtagna. På Wikipedia Sverige finner ni dessutom information kring säkerhetsdörrar i allmänhet.

branddörrar måste följa vissa regler och krav vilket i sverige bestäms av boverket
Branddörrar, både i glas och andra material, måste följa vissa regler och krav vilket i Sverige bestäms av Boverket.

Tänka på vid installation av en branddörr

När man installerar en branddörr med glas är det viktigt att följa vissa riktlinjer för att säkerställa att dörren fungerar effektivt:

Professionell installation:
Använd alltid kvalificerade installatörer för att säkerställa att dörren monteras korrekt och enligt gällande regler.

Rätt beslag och tillbehör:
Använd endast godkända beslag och tillbehör som är utformade för att fungera med branddörrar.

Kontinuerlig inspektion:
Regelbunden inspektion och underhåll är avgörande för att säkerställa att dörren fortsätter att erbjuda brandskydd.

Varför är det viktigt att en branddörr hålls stängd?

Branddörrar är utformade för att skapa en brandcellsgräns som förhindrar spridning av eld och rök mellan olika delar av en byggnad. Om dörren lämnas öppen, kan denna skyddande barriär brytas, vilket kan leda till snabbare spridning av brand och rök, ökad risk för personskador och skador på egendom. Att hålla branddörrar stängda förutom vid passage är därför en grundläggande princip för brandsäkerhet.

Tips! Missa inte vår separata artikel om just detta, varför det är väldigt viktigt att branddörrar hålls stängda när de inte används!

branddörrar måste alltid hållas stängda förutom vid tillfällig passage
Branddörrar fungerar som en skyddsbarriär som förhindrar spridning av brand och rök – Dessa måste alltid hållas stängda förutom vid tillfällig passade.

Sammanfattning – Branddörr utrustad med glas

Branddörrar med glas är ett innovativt och estetiskt tilltalande alternativ till traditionella branddörrar. De erbjuder en kombination av säkerhet och design, vilket gör dem lämpliga för både kommersiella och privata byggnader. Genom att använda specialiserade glasmaterial och följa strikta regler och standarder kan dessa dörrar ge effektivt skydd mot brand samtidigt som de tillåter ljus och visuell kontakt mellan olika utrymmen. Trots att de kan vara dyrare och kräva mer underhåll, erbjuder branddörrar med glas en unik balans mellan estetik och funktionalitet som kan vara värdefull i många olika sammanhang.

branddörrar i glas kan stå emot brand och samtidigt ha en tilltalande design med naturligt ljusinsläpp
Branddörrar i glas kan stå emot brand och samtidigt ha en tilltalande design som erbjuder naturligt ljusinsläpp.

Annons