Säkerhetsdörrar klass 3

Säkerhetsdörr klass 3 – En branschstandard

Säkerhetsdörr klass 3

Säkerhetsklasser är en systematisk rangordning som beskriver styrkan och säkerheten hos säkerhetsdörrar. De finns för att ge byggherrar och användare en standardiserad bedömning av säkerheten hos en säkerhetsdörr. Säkerhetsklasser används ofta vid val av säkerhetssystem för bostadshus, lokaler och industrianläggningar.

En av de mest vanliga säkerhetsklasserna är RC3, eller Resistance class 3. RC3 är en europeisk standard för säkerhetsklasser som definierar kraven för säkerhetsdörrar som ska uppfylla en hög säkerhetsnivå.

Krav för RC3

För att uppfylla kraven för RC3 måste säkerhetsdörrar i klass 3 stå emot en inbrottssimulering som utförs av en ackrediterad organisation, till exempel RISE. Inbrottssimuleringen tar hänsyn till en rad faktorer som dörren måste kunna motstå under en begränsad tid. För att en säkerhetsdörr ska uppfylla RC3-kraven behöver den därmed ha en mycket robust konstruktion.

RC3-kraven inkluderar också specifika krav på materialet som används för att bygga säkerhetsdörren. Materialet ska vara av hög kvalitet, stadigt och vara korrosionsbeständigt. Detta ställer höga krav på dörrtillverkare vilket agerar som en tröskel för oseriösa aktörer på marknaden.

Förutom de fysiska kraven, måste säkerhetsdörrar i klass 3 även uppfylla en rad tekniska krav. Dessa inkluderar krav på låsning, nyckelsystem och andra säkerhetsdetaljer. Viktigt att notera är att RC3 i många byggnader är en miniminivå för säkerhet. För att uppnå ännu högre säkerhet kan en inköpare välja en säkerhetsdörr med högre klass, exempelvis RC4 eller RC5.

Varför säkerhetsklasser är viktiga

Säkerhetsklasserna fungerar som en vägvisare för dörrars konstruktion och kvalitet utifrån ett säkerhetsperspektiv. Detta innebär att en inköpare ej behöver gå igenom säkerhets- och kvalitetstestning av produkterna, utan detta är redan gjort. Klasserna hjälper till att urskilja olika dörrar och gör det enklare för exempelvis arkitekter och konstruktörer att bestämma en lämplig säkerhetsnivå för byggnadens behov.

Genom att använda en säkerhetsklass som RC3 kan man vara säker på att man har en dörr som uppfyller en hög säkerhetsstandard. Säkerhetsklasser är också viktiga eftersom de bidrar till en ökad säkerhet för samhället som helhet. Genom att uppfylla kraven för en högre säkerhetsklass, ökar man sannolikheten för att skydda fastigheter, byggnader och människor mot inbrott och andra former av kriminalitet. Förutom att bidra till ökad säkerhet, kan säkerhetsklasser också påverka den totala kostnaden för en byggnad eller fastighet. Ett säkerhetssystem med en högre säkerhetsklass kan vara mer kostnadskrävande, men det kan också leda till en ökad värdeökning av fastigheten och en minskad risk för skador och förlust.

Slutsats

Säkerhetsklasser, som RC3, är en viktig del av bygg- och säkerhetsbranschen. De hjälper till att standardisera och jämföra olika ståldörrar som säkerhetsdörrar, branddörrar och övriga säkerhetssystem. Genom att majoriteten av nya projekt idag har krav på en hög säkerhetsklass bidrar det automatiskt till en ökad säkerhet för samhället som helhet. Inköpare av säkerhetsdörrar väger ofta säkerhetsbehov mot kostnader när de väljer en säkerhetsdörr och valet landar i många fall på RC3, som kan kallas en standard-säkerhetsdörr. Detta då denna klass är den vanligaste kravnivån som ställs.

Fördjupning av säkerhetsklasser

I Sverige finns en standard för säkerhetsklasser som är utvecklad av SIS – Svenska institutet för standarder. Denna standard definierar en serie säkerhetsklasser som hjälper byggherrar och fastighetsägare att välja en lämplig säkerhetsdörr som uppfyller deras säkerhetsbehov.

Följande är en lista av de olika säkerhetsklasser som finns i Sverige och deras tekniska benämningar:

RC1 – Resistance class 1

RC2 – Resistance class 2

RC3 – Resistance class 3

RC4 – Resistance class 4

RC5 – Resistance class 5

Säkerhetsklasser som RC1 och RC2 är lämpliga för lägenheter och mindre kommersiella byggnader, medan RC3, RC4 och RC5 är lämpliga för större kommersiella byggnader, banker, datacenter och andra högriskmiljöer. Varje säkerhetsklass har sina egna krav och standarder för styrka, säkerhet och prestanda.

För att uppfylla kraven för en viss säkerhetsklass, måste dörren genomgå en serie tester och uppfylla en mängd standarder.

Således är det viktigt att förstå och gärna fördjupa sig i vad varje säkerhetsklass innebär och vilka krav som ställs för att uppfylla kraven, innan man väljer en viss säkerhetsnivå på säkerhetsdörr. En dörr med en högre säkerhetsklass kan vara mer kostnadskrävande, men leder på samma gång till ökad säkerhet och en minskad risk för inbrott och skador.

Vill du ha ytterligare vägledning kring säkerhetsdörrar?
Besök då MaxiDoors köpguide.

Läs mer

Annons